Általános Szerződési Feltételek

Tisztelt Látogató!

Köszönjük, hogy megtiszteltél bizalmaddal! Jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Csiki Ingrid e.v., mint szolgáltató (“szolgáltató”) által üzemeltetett gyűjtőoldal (https://azenkonyvem.hu/) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Tekintettel arra, hogy vásárló és szerző egymásra találásában segítünk, a megrendeléssel egy háromoldalú szerződés jön létre az alábbiak szerint, mely háromoldalú szerződésnek a szolgáltató és vásárló, valamint szolgáltató és szerző közti kapcsolatát szabályozza jelen ÁSZF. Jelen ÁSZF nem szabályozza a szerző és vásárló között fennálló jogviszonyt.

Kérünk, hogy csak akkor vedd igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetértesz, és azokat magadra nézve kötelező érvényűnek tekinted.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, azaz nem minősül írásba foglalt szerződésnek, magatartási kódexre nem utal.

I. Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Csiki Ingrid e.v.

A szolgáltató székhelye: 2220 Vecsés, Toldy Ferenc utca 10.

E-mail: info@azenkonyvem.hu

Adószáma: 59424442-1-33

Telefonszáma: +36-30/54-64-593

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:

Localnet Rendszerház Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 1094 Budapest, Márton utca 36-40. 4.em. 44.a.

Telephely: u.a.

Központi e-mail: info@localnet.hu.

II. Közös rendelkezések

2.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen ÁSZF 2019. október 1. napjától hatályos. A módosítás jogát fenntartjuk. A módosítás annak https://azenkonyvem.hu/ honlapon történő közzétételétől hatályos.

2.3. Hangsúlyosan felhívjuk a látogatók figyelmét, hogy azzal, hogy megnyitják az oldalt, letöltik annak tartalmát, szerződéses jogviszonyba kerülnek annak üzemeltetőjével. A honlapon található bejegyzések, illetve a webshop, szerzői jogi védelem alatt áll. Tartalmának, a honlap/webshop tulajdonosának – idézet esetén forrásmegjelölés -, továbbá írásbeli engedélye nélkül történő másolása kifejezetten tilos, annak büntetőjogi és polgári jogi – többek között kártérítési iránti igény iránti érvényesítés – következményei vannak.

2.4. Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatója a https://azenkonyvem.hu/adatkezelesi-tajekoztatas/ elérhetőségen olvasható. Az Adatkezelési tájékoztató az ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét (1. számú melléklet) képezi.

 

III. Vásárló és szolgáltató között fennálló általános szerződés feltételek

III.1. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre – webshop

3.1.1. Szolgáltató gyűjtőoldalán megjelentetett termékek szolgáltató közvetítésével csak online rendelhetők meg. A termékek ára az ÁFA-t tartalmazzák.

3.1.2. A webshop létrehozásának a célja, hogy összegyűjtse és közös értékesítési felületet biztosítson a magánkiadásban megjelent könyveknek. A könyvek tematikai beosztásban is kereshetők. Az egyes könyvekről a szerzők által szolgáltatott fényképeket és leírásokat is közli a webshop azzal, hogy felelősséget csak a saját szövegre vállal a webshop tulajdonosa, minden további felelősséget kizár.

3.1.3. Akciók, kedvezmények bevezetése, nyereményjátékok esetén Szolgáltató pontos tájékoztatást ad annak tartalmáról, a nyereményjátékra külön szabályzatot jelentet meg.

III.2. Rendelés menete

3.2.1. A https://azenkonyvem.hu/ gyűjtőoldal, melyen a látogatók böngészhetnek a különböző magánkiadásban megjelent könyvek között, és megrendelhetik azokat. A megrendelés két módon történik:

3.2.2. Amennyiben a kiválasztott könyv szerzőjének nincs saját megrendelő felülete, akkor a kiválasztott termékre történő kattintással az a kosárba kerül, melyről szolgáltató értesítést kap e-mail útján. A megrendelésről szolgáltató közvetlenül tájékoztatja a szerzőt.

3.2.3. Amennyiben a kiválasztott könyv szerzőjének van saját megrendelő felülete, akkor a megrendelés a „Tovább” gomb megnyomásával közvetlenül a szerző felületén történik a megrendelés.

3.2.4. Adatbeviteli hibákat (plusz példányok vagy törlés) a “kosár” aloldalon lehet javítani a megadott szám módosításával vagy törlésével.

3.2.5. A megrendelés – annak megküldését követő 24 órán belül – eljut a szerzőhöz, aki – a megadott elérhetőségen visszaigazolja a megrendelés elfogadását, és tájékoztatja a megrendelőt a fizetés és szállítás feltételeiről, azaz annak várható idejéről és költségéről.

III.3. Elállás joga

3.3.1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

3.3.2. Tekintettel arra, hogy a mi oldalunk gyűjtőoldal, a terméket minden esetben a szerző részére kell elállás esetén visszaküldeni.

III.4. Panaszkezelés

3.4.1. Amennyiben a gyűjtőoldallal kapcsolatosan panasz merül fel, kérjük az info@azenkonyvem.hu e-mail címen jelezni. A panaszt 15 napon belül kivizsgáljuk, arra írásbeli választ küldünk.

3.4.2. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket elsődlegesen békés úton próbálják rendezni.

3.4.3. Amennyiben saját hatáskörben a felek nem tudják vitájukat rendezni, úgy az illetékes békéltető testülethez fordulhatnak panaszuk kivizsgálása céljából. A békéltető testület működéséről, valamint az egyes békéltető testület elérhetőségéről a mellékelt link alatt lehet többet megtudni: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

 

IV. Szerző és szolgáltató között fennálló általános szerződés feltételek

IV.1. Szerzőként történő csatlakozás módja

4.1.1. Szerzőként jogviszony jelen általános szerződési feltételek elfogadásával vagy külön, írásba foglalt szerződés szolgáltatóval való megkötés útján jöhet létre. Amennyiben nem jön létre külön írásos szerződés, és szerző könyve feltöltésre kerül, értelemszerűen jelen ÁSZF-ben foglaltak az irányadók.

4.1.2. Szerző a https://azenkonyvem.hu/valaszto-oldal/szolgaltatasok-szerzok/ oldalon található ajánlatok közül választhatja ki a számára megfelelő csomagot. Az ajánlat kiválasztásával szerző elfogadja a nevezett oldalon szereplő feltételeket. A választott csomagajánlat megrendelését követően szolgáltató 24 órán belül kiállítja és elküldi szerző részére a számlát 8 napos átutalással történő fizetési határidővel, valamint ezzel egyidejűleg bekéri az összes, információt, képi és szöveganyagot, mely nélkülözhetetlen a könyv gyűjtőoldalon történő megjelenéséhez.

4.1.3. Szolgáltató a számla ellenértékének, valamint az anyagoknak a beérkezését követő 72 órán belül feltölti a szerző könyvét és a hozzá kapcsolódó anyagokat a gyűjtőoldalra.

4.1.4. Az anyagok meg nem küldése, illetve a számlán szereplő összeg megfizetésének szerző részéről történő elmulasztása esetén szolgáltató részéről minden ajánlati kötöttség megszűnik, az addig megkapott anyagokat véglegesen törli rendszeréből.

IV.2. Felek jogai és kötelességei

4.2.1. Tekintettel a szolgáltatás jellegére, azaz arra, hogy szolgáltató a megrendeléseket továbbirányítja szerző felé, a megrendelt könyvek fizetésére, szállítási díjára, a szállítás feltételeire és az elállásra vonatkozó feltételekről szóló, vásárló bizonyítható tájékoztatása szerző felelősségi körébe tartozik, akárcsak a vásárlásra, illetve szállításra vonatkozó panaszok kezelése.

4.1.2. Felek rögzítik, hogy vásárló vonatkozásában elsődlegesen az egyes szerző oldalán fellelhető szerződéses feltételek alapján történik a szolgáltató oldaláról továbbirányított vásárlás. Amennyiben szerző vásárlóval külön feltételekben állapodik meg, arról – szükség esetén – tájékoztatja szolgáltatót.

4.1.3. Szerző vállalja, hogy a megrendelés kézhezvételét követő 24 órán belül visszaigazolja vásárló részére a megrendelést a fenti tájékoztatással.

4.1.4. Szerző tudomásul veszi, hogy – amennyiben más szerződéses feltételt nem közölt a vásárlóval – legkésőbb a megrendelés továbbításától számított 30 napon belül köteles a megrendelést teljesíteni.

4.1.5. Amennyiben a megrendelt könyvvel már nem rendelkezik, haladéktalanul köteles szolgáltatót arról tájékoztatni, hogy szolgáltató az adott könyvet levegye a kínálatból. A szerződés szerint fizetett összeget a szolgáltató nem köteles sem teljes összegben sem időarányosan visszafizetni a könyv készlethiánya miatt.

4.1.6. Készlethiány miatti nem teljesítés esetén szerző köteles haladéktalanul visszafizetni vásárló részére a már megfizetett díjat.

IV.3. A szerződés megszűnése

4.3.1. A szerződés alapesetben teljesítéssel, a szerződéses idő lejártával szűnik meg.

4.3.2. A regisztrációs díj befizetését követően szerző részéről felmondásra csak abban az esetben van lehetőség, amennyiben a szolgáltató nem teljesíti a csomagban foglalt feltételeket. Ebben az esetben a felek kötelesek elszámolni egymással, szolgáltató a telesítés arányában jogosult a szolgáltatás díjára.

4.3.3. Szolgáltató abban az esetben jogosult – a befizetett díj részben vagy egészben történő visszafizetése nélkül – felmondani a szerződést, amennyiben író nem vagy nem a vállalt határidőben teljesíti Szolgáltató által közvetített megrendelést, vagy – bizonyítható módon – nem reagál a megkeresésekre 24 órán belül. Ebben az esetben szolgáltató – a nem vagy nem megfelelő teljesítésről történő értesülést követő 2 napon belül –  köteles e-mail útján felhívni szerzőt a megfelelő teljesítésre. Amennyiben a megfelelő teljesítés a továbbiakban is elmarad, úgy szolgáltató azonnali hatállyal jogosult felmondani a szerződést, törölni szerzőt és annak könyvét vagy könyveit az adatbázisból.

V. Záró rendelkezések

5.1. Felek kötelesek egymást minden, jelen ÁSZF tekintetében fontos változásról tájékoztatni.

5.2. Akcióra csak szerző tájékoztatása és jóváhagyása mellett kerülhet sor.